Het Davidsfonds is een Vlaamse ledenvereniging die cultuurbevordering en actieve cultuurbeleving centraal stelt omdat die van levensbelang zijn voor de samenleving.


Cultuur beleven in verenigingsverband biedt

een belangrijke meerwaarde: de ontmoeting,

en in haar spoor: gesprek, overleg, confrontatie van ideeën, samenwerking, solidariteit.
Ook in deze tijd wil het Davidsfonds van een cultuur van de ontmoeting een krachtige motor zijn. Duizenden vrijwilligers in honderden Davidsfonds afdelingen en de professionele staf van het Nationaal Secretariaat in Leuven zetten zich daarvoor enthousiast in.

Het Davidsfonds legt in haar activiteiten het accent op drie werkterreinen: taal en lezen, geschiedenis, kunst.

secretariaat

Thérèse ROSIER

Sint-Jobstraat 244 b7     9300  Aalst

tel 0475 77 06 09 en 053 21 40 65

therese.rosier@telenet.be

DF-rekening  BE32 4325 1841 2102